Usluge

tunerusluge

Štimanje

tonsko štimanje instrumenta

Zamjena neispravnih tonova i ugradnja novih

Amano, Tipo Amano, Durall i drugi

Zamjena ventila na tonovima

kvalitetni kožni i plastični ventili

Zamjena filceva na klavijaturi i bas strani

Zamjena plastičnih tipki na klavijaturi i bas strani

Zamjena mrežica na maskama -deklo

Zamjena dotrajalih ili puknutih osovina, spuštanje i “omekšavanje” klavijature

Popravci ili zamjena registar mehanizma

Popravci bas mehanizma

Popravci i zamjena mjehova

Zamjena i ugradnja bas remena

Estetski popravci i poliranje